Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Волен Аркумарев

Екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) транспортира два млади египетски лешояда от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани до волиерата за адаптация в Източни Родопи. Двете птици ще прекарат близо два месеца в училището за лешояди, където ще имат възможност да наблюдават своите диви събратя, да се социализират с тях и да свикват с условията в дивата природа.

През този важен период на адаптация експертите от БДЗП ще бъдат неотлъчно до младите лешояди като наблюдават тяхното поведение и умения. Тази година „училището за лешояди“ е обновено, като една от новите придобивки е високо сухо дърво. В дивата природа египетските лешояди често използват сухи дървета за почивка и нощувка, а нашата цел е младите птици да свикнат с това още преди да бъдат освободени. Новодомците веднага харесаха дървото и прекараха първата си нощ именно на него. Периодът на адаптация за младите лешояди съвпада със завръщането в Източни Родопи на дивите двойки египетски лешояди и младите неразмножаващи се птици.

Тази година един от египетските лешояди е дарение от зоопарк Шонрбун във Виена, Австрия. Втората птица бе изведена от своето гнездо в Източни Родопи през изминалата година, тъй като се излюпи твърде късно. Тя бе доотгледана в Спасителния център на Зелени Балкани и скоро ще бъде готова да се върне в дивата природа, където принадлежи.

Програмата за рестокинг на египетския лешояд се координира от БДЗП и се изпълнява в сътрудничество със Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската програма за застрашените видове (EEP) с координатор Антонин Вайдл. Резултатите от рестокинг програмата до момента може да откриете в годишния доклад.

Програмата се осъществява по проект „Зеленият пояс в Югоизточна България“, финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELP), която се управлява от Природозащитната инициативата на Кеймбридж – сътрудничество между Университета на Кеймбридж и водещи международни организации, фокусирани в опазване на биоразнообразието. Университетът и Програмата за застрашени ландшафти се подкрепят от Аркадиа (Arcadia) – благотворителен фонд на Питър Болдуин и Лизбет Раузинг.