Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

бяха внесени официално в Парламента, правителството и Главна прокуратура. Подписките “За да остане природа в България” и “За спасяване на българското Черноморие” на коалиция от 14 природозащитни организации, сред които и БДЗП, са с общо над 50 000 подписа на българи и други граждани от ЕС. От тях, подписите в подкрепа на обявяването на ОВМ за НАТУРА 2000 места, събрани в рамките на един уикенд от БДЗП са 6000!

Коалицията „За да остане природа в България”, подкрепена от още 16 граждански сдружения и групи, изпрати и писмо до Европейската комисия, с което изразява загриженост за обявяването и опазването на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

«Към датата на своето членство, 1 януари 2007 г., правителството на България не изпълни своя ангажимент да внесе националния списък от защитени природни зони, въпреки пълната техническа готовност за това към 31.12.2006 г.», се казва в писмото. Приложена е и пълната документация за проектомрежата в България според изискванията на Директивата за местообитанията от 225 зони. Проектозоните по Директивата за птиците са внесени още през 2006 и НАТУРА 2000 в България в тази си част чака единствено решението на Министерски съвет.

В писмото до Европейската комисия се изтъква, че с липсата на адекватна и навременна информационна кампания се създава силно обществено недоволство. «Нещо повече, народни представители, областни управители и кметове провеждат активна кампания срещу екологичната мрежа Натура 2000», гласи текстът, а примери за подобно поведение през последните дни за съжаление има от всички краища на България.

Тревожно е, че от началото на 2007 г. няма осигурена превантивна защита на предложените зони от мрежата Натура 2000 поради липсата на действащ законов механизъм в българското законодателство. Предстоят и промени в Закона за биологичното разнообразие, целящи ограничения за приемането и въвеждането на НАТУРА 2000. Добрата новина е, че проектоизмененията все пак ще бъдат коментирани със специалисти и организации от природозащитната общност. Призивът до Европейската комисия е да предприеме необходимите действия за незабавно въвеждане на превантивна защита и внасянето на пълен списък на защитените зони от НАТУРА 2000 от страна на България в максимално кратък срок.