Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

откри в Източните Родопи екип на БДЗП. С тях заетите тази година от вида територии у нас стават 39, а броят на известните в Родопите двойки – 25. Двете нови двойки са в гнездови територии, които бяха известни, но за които през последните 10 години нямаше сигурни данни за гнездене. Едната двойка има малко пред излитане, а другата най-вероятно не е пристъпила към гнездене тази година.

Лошата новина е, че в края на юли бяха открити и два мъртви египетски лешояда. На 28.07.2007 г. мъртъв под жици от електропровод от местни жители е намерен възрастен египетски лешояд от двойка край Маджарово, която има две малки пред излитане. На 29.07.2007 екип на БДЗП намери втора мъртва птица под скала с гнездо. Този лешояд е загинал вероятно преди повече от година по неизвестни причини. След съгласуване с РИОСВ, останките от двете птици бяха предоставени за анализ за причините за смъртта в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора, а проби от тях ще бъдат предоставени и на ФДФФ София и НДВМИ София.

Египетският лешояд е една от двете най-застрашени гнездящи птици в България и заедно с ловния сокол фигурира в Световния червен списък на IUCN, категория „застрашен”. За 15 години числеността му е спаднала два пъти и всяка година продължава да спада. От 1988 г. БДЗП работи по опазването на египетския лешояд, като тазгодишните дейности са в рамките на проект Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България. Изследването и мониторинга на вида в Родопите се  финансира и от проект „Родопи”.