Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
установи екип на БДЗП по време на мониторинг в Източните Родопи на 17.08.2007 г. Малките се нуждаели от спешна медицинска помощ – едното със силно увредено око и кожа около окото, другото – с големи отоци по подклюнието и по единия крак.

Още на следващата сутрин, след съгласуване с РИОСВ Хасково, малките са взети от гнездото и транспортирани за спешно лечение в Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове на Зелени Балкани в Стара Загора. Акцията по спасяване на малките беше извършена от БДЗП и Христо Христов от Проект Родопи.

На 20 август 2007 от центъра за рехабилитация в Стара Загора информираха, че прегледът на ветеринарните специалисти също е установил патологични изменения. Взети са проби от местата на патологията и са изпратени за изследване. Назначено е и лечение, целящо неразпространението на патологията. Птиците са с поднормено тегло, но общото им състояние не е влошено. Хранят се самостоятелно и засега са поставени под карантина до излизане на резултатите от изследването.