Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Миналата година тази двойка загнезди до оживен път и поради честото безпокойство не отгледа малки. Тази година с разрешение на МОСВ, екип на БДЗП постави клони в старото гнездо, за да блокира достъпа на орлите до него. Орлите построиха ново гнездо, отдалечено от пътя.

Този метод се прилага успешно от БДЗП за трети път в Сакар планина. Доброволци, охраняващи гнездото, спасиха люпилото и когато местен човек започна да оре под гнездото и изплаши мътещия орел. След намесата на екипа на БДЗП, собственикът се съгласи да наеме друга нива, а БДЗП покри разходите му.

БДЗП работи от години за опазване на вида, провеждайки мониторинг, охрана на гнезда и образователни дейности. През 2004 и 2005, благодарение на успешно прилагания метод за преместване на двойки, гнездящи на оживени места и охраната на гнездата, бе постигнато значително повишаване на гнездовия успех.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.