Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Fotis Samaritakis

Един от орлите, на които екип на БДЗП постави сателитен предавател през 2021 година, беше открит мъртъв – убит от токов удар при кацане върху опасен електрически стълб край Ямбол. Тялото на орела беше намерено благодарение на данните от GPS предавателя. За съжаление той не беше загинал сам. Под същия стълб беше намерено тялото и на още един млад царски орел. Аутопсията на телата на птиците, извършена от ветеринарните лекари в Спасителния център на Зелени Балкани, категорично потвърди, че причината за смъртта е токов удар. Аутопсията позволи и да се определи пола на птицата с предавателя, която се оказа женска, докато вторият загинал орел беше мъжки.

Снимка: Руско Петров

Снимка: Руско Петров

След напускането на гнездото, разположено по долината на Тунджа, маркираният с GPS/GSM предавател орел прекара първата си зима на остров Крит, където беше заснет с други зимуващи царски орли. През лятото на 2022 г. птицата се премести в Централна Европа, където летува, посещавайки 6 държави. Втората си зима орелът прекара в Югоизточна България, а през пролетта на 2023 г. се установи южно от Ямбол, като данните от предавателя показваха, че посещава изкуствено гнездо, поставено от БДЗП. Явно маркираната орлица си е намерил и партньор, с който вероятно тази година са щели да направят първи опит за заемане на територия и гнездене. За нещастие, докато са почивали заедно на опасния стълб, и двете птици са убити от токов удар.

По време на последвалото проучване на района на инцидента на няколко стълба отстояние беше открит и труп на мишелов, който по всяка вероятност също е загинал вследствие на токов удар. Районът се характеризира с големи моноблокове от агрокултури. Липсата на високи дървета на такива места превръща електрическите стълбове в най-удобните места, където птиците могат да кацат.

Снимка: Антон Стаменов

Този инцидент за пореден път показва каква опасност за птиците представляват необезопасените електропроводи. БДЗП работи в партньорство с Електроразпределение Юг / ЕVN, благодарение на което през последните години бяха обезопасени над 3200 опасни електрически стълба в районите, обитавани от царски орли. До края на 2023 г. предстои обезопасяването на още 848 стълба. Въпреки това, все още има хиляди стълбове, които представляват опасност за орлите и останалите птици.

Предишно проучване на смъртността установи, че токовите удари са причина за 30 % от общата смъртност при царския орел, а при младите орли този процент е още по-висок –58% (Lazarova et al.,2020). Необходими са значителни усилия за обезопасяване на опасните стълбове, за да се гарантира възстановяването на популацията на царските орел, който е изправен и пред други заплахи. Припомняме, че една от птиците, маркирана с предавател през 2021 г., беше простреляна на територията на община Стралджа. По последни данни през 2023 г. са регистрирани 38 двойки царски орли, като през 2021 г. техният брой беше 41.