Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Богдан Боев

Дойде ред и на петия бюлетин по проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който представя разнообразие от природозащитни, изследователски и комуникационни дейности, посветени на опазването на емблематичния вид в редица държави по пътя му на миграция на три континента – Европа, Азия и Африка.

Този линк ще ви доведе до бюлетина на английски, а в сайта на проекта www.LifeNeophron.eu може да намерите цялата информация на български език в страницата с новини и да следите всичко актуално.

Приятно пребиваване в света на египетския лешояд!