Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Владимир Добрев

Десет години екип, доброволци и сътрудници на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) охранява гнездата на една от най-редките птици на планетата – египетският лешояд.

И това лято между 10 и 31 август бяхме там, за да се уверим, че всяка млада птица ще направи първия си полет и ще напусне безопасно гнездовата ниша в скалите на Източните Родопи. През 2022 г. в охраната на гнезда се включиха 13 души, които бяха на пост общо 159 дни пред девет от гнездата на емблематичния вид. Успешно отгледаните и напуснали гнездата малки са 13 (68% от младите египетски лешояди в района).

Освен охрана на гнездата, доброволците извършваха и мониторинг на двете площадки за допълнително подхранване и участваха в спасяването на един черен щъркел и един белоглав лешояд. По време на охраната екип на БДЗП взе едно от наблюдаваните малки. Младата птица бе излюпена прекалено късно и шансът да напусне гнездото навреме за есенната миграция бе много малък. Тя бе транспортирана до Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, където ще бъде доотгледана и ще бъде освободена обратно в дивата природа през следващата пролет, благодарение на програмата за подсилване на египетския лешояд на Балканите.

В Северна България 3 пазители наблюдаваха общо 21 дни четири гнезда на вида с 5 успешно отгледани птици или това са всички малки на египетския лешояд в тази част от страната.

БДЗП изказва огромна благодарност на всички дарители в кампанията „Подкрепете пазителите на египетския лешояд“ и на всички доброволци охранители! Всички вие осигурихте безопасен първи полет в България на една от най-редките птици на планетата и през 2022 година!

От 2013 г. насам повече от 100 доброволци от България и чужбина са участвали в кампанията, включително хора от Обединеното кралство, Канада, Румъния, Унгария, Литва, Германия, Белгия, Франция и САЩ. Досега, благодарение на тяхната незаменима помощ, са спасени десет малки и успешно са напуснали гнездата си 108 птици.