Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Светлана Симьонова

Как да превърнем опазването на природата и птиците в мисия? Като ги опознаем, обичаме и се грижим за тях. Това правят и децата от Монтесори детска градина „Мирослава“, чийто учители  провеждат  с децата и родителите първия по рода си четиригодишен проект „Птиците-наши приятели“.

В контекста на Монтесори педагогиката човекът е неразривна част от природата и носи отговорност за нейното съхранение и опазване. Планираните дейности до момента включват тематични цикли, свързани с наблюдение, обследване и класификация на видове птици, тяхното устройство, местообитания, ролята им в природата, важни причинно-следствени връзки.

© Светлана Симьонова

Родителите също с интерес участват в открити уроци в Регионален природонаучен музей – Пловдив,  работа в изготвените от учителите книжки, в които децата затвърдяват знания, рисуват, оцветяват и моделират. Деца и родители наблюдават птици в почивните дни, а в детската градина споделят, като усвояват умения за споделяне и презентиране.

© Светлана Симьонова

БЗДП е партньор, който осигурява постери, литература и игри за децата. А  проектът продължава, радвайки деца и родители в съвместна работа с детската градина, за да познаваме природата и я съхраняваме с нейната красота и уникалност.

© Светлана Симьонова