Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Каним посетителите на Националния природонаучен музей при БАН да надникнат в реално време в гнездата на две семейства бели щъркели и едно на египетски лешояд.

От юни до октомври са най-интензивните месеци от живота на птичите семейства. Тогава те реновират гнездата си, отглеждат потомството си, учат малките да летят. Благодарение на камерите, инсталирани от Българското дружество за защита на птиците, успяваме да надникнем в интимния живот на двата вида птици и да станем съпричастни към проблемите и очарованието на първия полет на потомството им. Камерите дават на учените ценна информация за поведението на птиците и хранителите им навици, необходима при определянето и прилагането на мерки за тяхното опазване. От тези наблюдения научаваме повече за екологията и биологията на изследваните видове.

Всеки посетител на музея може да наблюдава в картина от камерите, предавана в реално време на мониторите, разположени на три от етажите в музея.. Камерата в гнездото на двойката египетски лешояди ще предава на живо във фоайето на първия етаж на музея до началото на септември. В момента семейството отглежда своите две малки. Вече 11 години стотици хиляди хора от над 140 страни стават свидетели на тайния живот на световно застрашения вид. От 2012 г. досега двойката е отгледала пред очите ни общо 15 малки.

В експозицията на втория етаж ще може да наблюдавате живота на семейство Драго и Драга от с. Драгушиново, които в момента отглеждат своите пет малки. Двойката бели щъркели е наблюдавана постоянно от 2019 г. до днес.

На четвъртия етаж мониторът излъчва на живо събитията в гнездото на другата двойка бели щъркели, която се намира в с. Ярлово и е наблюдавана от 2017 г. В момента двойката отглежда две малки.

Всички камери на Българското дружество за защита на птиците са инсталирани в рамките на LIFE проектите „Нова надежда за египетския лешояд“ и „Живот за птиците“.