Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

и представители на Споразумението за опазване на афро-евразийските водолюбиви птици (AEWA) към Бонската конвенция. Посещението ще продължи до 23 юни 2007 г., а причина за него са множеството проекти за изграждане на ветроенергийни паркове на интензивния прелетен път на птиците – Виа Понтика в районите на Калиакра и Балчик.

По Българското Черноморско крайбрежие прелитат 78% от всички бели щъркели в Европа, цялата европейска популация на розовия пеликан, хиляди грабливи, водолюбиви и пойни птици. Поставянето на ветроенергийни паркове на прелетния път на птиците предсталява изключително висок риск за тях и може да доведе до намаляването и дори до изчезването им.

На 30 ноември 2006 г. Бернската конвенция отвори нов наказателен файл за България, тъй като българското правителство не изпълнява ангажиментите си към конвенцията да опазва местообитанията на прелетните птици. В тази връзка предтавителите на Бернската конвенция ще посетят на място конфликтните райони, ще се срещнат с представители на Министерството на околната среда и водите и заинтересовани страни, включително неправителствени природозащитни организации. Целта е да направят незаисима оценка на ситуацията и да подпомогнат правителството в изпълнение на неговите задължения, а именно – да не допусне строителство на ветроенерийни паркове в рисковите за птиците райони, да осигури пълни и качествени екологични оценки на инвестиционните намерения, да разработи и подложи на стратегическа екологична оценка Стратегия за използване на алтернативни източници на енергия в България, която ще предотврати в бъдеще появата на подобни конфликти. Припомняме, че по конституция, конвенциите имат превес над националното законодателство, ако са налице противоречия.

По предварителна програма на 20 юни представителите на мисията ще се срещнат с представители на МОСВ в София, на 21 юни следобед е срещата със заинтересовани лица и НПО във Варна, а за 22 юни е предвидено да посетят районите на Калиакра и Балчик, където ще се запознаят с обстановката и също ще проведат срещи.

От страна на НПО в срещите ще участват Българско дружество за защита на птиците, Сдружение за дивата природа Балкани, Асоциацията за добив на енергия от алтернативни източници, инициативния комитет на село Българево.