Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Вече 11 години на този ден – 20 март, отбелязваме Световния ден на врабчето. Целта е поглед и мисъл към една любима, близка и позната на всяко дете птица. Причината – намаляването на числеността на врабчетата навсякъде по света и дори почти пълното им изчезване в някои големи европейски градове.

Птиците са индикатор за случващото се в природата, а врабчетата, като градски птици, са показател за това, което се случва със средата, в която и ние живеем. Ако условията за живот в градовете са неблагоприятни за птиците в тях, значи вредят и на нас – хората. Презастрояването, водещо до липса на достатъчно зелени площи, замърсяването на въздуха, употребата на пестициди в селското стопанство, нарастването на шума в градовете – това са само част от причините, поради които числеността на врабчетата намалява.

Врабчето живее близо до човека повече от 10 000 години. За много от нас то е първата птица, която опознаваме и обикваме и ни помага да се свържем с природата и дивия свят. В България се срещат пет вида врабчета. Най-разпространеното и най-добре познатото в нашето ежедневие е домашното врабче. По селата и сред природата се срещат полското врабче, скалното, испанското и италианското.

Тази пролет Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за пета поредна година ще проведе кампанията „Ние броим врабчетата“. Броенето на врабчетата ни помага да установим численостите на „градските разбойници“, местата за живот, които предпочитат, и кой вид врабче преобладава у нас. Досега резултатите от Мониторинга на обикновените видове птици, извършван от стотици доброволци в цялата страна, показват, че популацията на домашното врабче в България е със стабилна тенденция, а полското врабче дори се увеличава.

Графика на популацията на полското врабче

Графика на популацията на полското врабче

Провеждаме кампанията „Ние броим врабчетата“ ежегодно, така че да установим каква е трайната тенденция в популациите им и какви са причините за тези тенденции. Миналата година стотици доброволци от цялата страна преброиха 4627 врабчета. Тази година брoенето ще се проведе на 24 април. Очаквайте скоро всички подробности и много изненади в тазгодишната кампания на „Ние броим врабчетата“!

Световният ден на врабчето се провежда за пръв път през 2010 г. по инициатива на  Дружеството „Природа завинаги“ в Индия. Петото издание на кампанията „Ние броим врабчетата“ ще се организира в рамките на проектите на БДЗП „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ и „Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие“.

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство.

Лого Ден на врабчето