Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В последната седмица на месец август 14 доброволци взеха участие в дейностите по мониторинг на пеликаните и други видове водолюбиви птици в Бургаските езера, както и в обхождането на рискови за птиците електропроводи, разположени в близост до Специално защитените зони от Натура 2000 „Комплекс Мандра-Пода“ и „Атанасовско езеро“. Благодарение на доброволците успешно бе установен броят на къдроглавите пеликани във всички места за нощувка в района около Бургас – 298 индивида.

Атанасовско езеро, Бургаското езеро и Комплекс Мандра-Пода са едни от най-важните места за опазване на къдроглавия пеликан в Европа. Тук се струпват редовно до 800 индивида от този защитен вид. Бургаските влажни зони са важна спирка за редица видове птици, мигриращи по Виа Понтика.

Опитните експерти на БДЗП проведоха обучение за разпознаване и преброяване на птици за доброволците. По време на мониторинга на езерата бяха установени 72  вида водолюбиви птици с обща численост около 50 000 индивида. По-интересните наблюдения включват 585 розови фламинги, 6000 розови пеликана, малък свирец, дебелоклюни рибарки, хиляди кафявоглави и стотици белооки потапници и много други.

Освен прякото обучение в мониторинга и разпознаването на птиците, доброволците лакираха двете дървени беседки, намиращи се на точката за наблюдение на мигриращи реещи се птици в Атанасовско езеро. Мястото е емблематично за наблюдение на миграция и се използва ежегодно от много любители на птиците от целия свят.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Опазване на къдроглавия пеликан по черноморско-средиземноморския прелетен път“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС.