Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Нашите доброволци са сред Героите на Time Heroes за 2020 г., наградени с приза „Ефективна намеса“. Без тяхната подкрепа проектът на Коалиция „За да остане природа в България“ нямаше да съществува.

„Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000″ се проведе за втори път през 2020 г. от Коалицията и в него взеха участие над 200 доброволци от цялата страна. Те обработиха близо 78 000 писма за проекти в близост или в защитени зони от Натура 2000, които най-често са одобрявани, без да минават процедури по Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда. Това са близо две трети от всички решения, издадени от РИОСВ и МОСВ за одобряване на проекти около и в Натура 2000.

Благодарим на всички, които участваха и дариха времето и труда си! Помощта ви в тази огромна и, често невълнуваща, работа е неоценима, за да може да анализираме данните и да предложим силни аргументи „за или против“ решенията относно Натура 2000.

Обработената информация към днешна дата се анализира, за да бъде оценен инвестиционният натиск върху най-важните за опазване на биоразнообразието места в страната. Едновременно с това, тази информация се подготвя от Българско дружество за защита на птиците за интегриране в публична онлайн платформа, която ще показва на карта местоположението на отделните проекти и ще дава подробности за техния характер.

За да осъществим пълния анализ на инвестиционния натиск и да формулираме подходящи мерки, от Коалиция „За да остане природа в България“ само преди дни стартирахме трета мисия в платформата Time Heroes за въвеждане на останалата част от документите, издадени от МОСВ и регионалните му структури. Всеки желаещ да помогне може да се присъедини към кампанията тук.