Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Природозащитни организации, фермери, потребители и любители на природата от редица европейски страни обединяват усилия в кампанията #WithdrawTheCAP. Те настояват за зелена и справедлива Обща селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз, която да отговаря адекватно на промените в климата и загубата на биоразнообразие и да води до устойчиво и здравословно за хората и природата, без вредни пестициди,  потребление и производство. Политика, която да осигури качествена заетост в селските райони и достоен поминък за фермерите и селските общности.

Настоящата реформа на селскостопанската политика на ЕС трябва да даде отговори на екологичните, социалните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени. През 2021 г. Европейската комисия ще вземе решение за бъдещето на земеделието в Европа в реформата на Общата селскостопанска политика. Европейският парламент, Съветът и Комисията водят преговори как ще бъдат изразходвани субсидиите през следващите 7 години и националните правителства разработват своите планове за национално прилагане на политиката. Докато реформата е в разгара си, първите решения в Европейския парламент и в Съвета не са много обещаващи. Те биха продължили да инвестират милиарди евро в досегашните практики на интензивно земеделие, конкуренция на международните пазари и  разширяване на фермите, без мисъл за опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Призивът на настоящата онлайн кампанията е до 16 януари всеки да качи в профила си в социалните мрежи отпечатък на своята стъпка в знак на подкрепа на щадяща природата селскостопанска политика с хаштаг #WithdrawtheCAP и таг на Министъра за земеделието и храните в родната си страна и заместник-председателя на комисията на ЕС @Timmermans_EU.

За повече информация посетете https://www.goodfoodgoodfarming.eu/footstep-action/