Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Министрите на околната среда на страните членки на Европейския съюз се вслушаха в призива на учените и на гражданите на ЕС, включително множество български граждани. Те гласуваха в полза на Закона за възстановяване на природата и приеха т.нар. общ подход в подкрепа на предложения закон. Двайсет страни членки, които представляват 66,13% от гражданите в ЕС, гласуваха „за“, 5 държави – „против“ и 2 с „въздържал се“. Така европейските държави, които ще отговарят за прилагането на закона, се обявиха „за“ неговото приемане и изпратиха силно послание до опозицията в Европейския парламент. Сред страните подкрепили закона е и България.

Въпреки опита на шведското председателство да отложи в последния момент споразумението за Закона за възстановяване на природата и шведското правителство, което не го подкрепи, днес Съветът по околна среда обяви своята позиция – „общият подход“, в подкрепа на предложения закон. По този начин днес държавите членки изпратиха ясно послание на опозиционните групи в Парламента, че има воля и нужда от възстановяване на природата в Европа.

Решението е критично важно в светлината на ангажиментите, приети в Глобалната рамка за биоразнообразие през миналата година и климатичните цели на Европейската зелена сделка, тъй като ЕС няма да успее да постигне и двете без предложения закон.

Макар че държавите членки признават нуждата от отделно финансиране за възстановяването на природата, с което да се осигури прилагането на този ключов закон, те значително отслабиха амбициозността на предложението, като се съгласиха на многобройни изключения, създаващи правни пробойни и отслабващи ползите, които законът би могъл да донесе.

„Позицията на Европейския съвет отслабва първоначалното предложение до такава степен, че обезсмисля някои от ключовите задължения и подчинява възстановяването на другите видове ползване на сушата и морето. Така се пренебрегва незаменимата роля на биоразнообразието за справяне с многобройните кризи, включително климатичната, пред които е изправен днес Европейският съюз. Единственият позитив е, че приетата позиция изразява ангажимента на държавите членки да осигурят широка правна рамка за възстановяването вместо доброволния и поетапен подход, който до момента се доказа като неуспешен“ – коментира Йоанис Агапакис, адвокат по консервационно право в неправителствената организация ClientEarth.

Пред испанското председателство, което започва на 1 юли 2023 г., стои задачата да защити закона, като надгради гласуваната днес позиция и избегне последващото му отслабване.

Благодарим на всички български граждани, които изпратиха своите послания в подкрепа на закона до лидерите, вземащи решения и се надяваме, че българската позиция ще остане неотменно в полза на приемането на закона.