Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Димитър Градинаров

Природозащитни организации от Европа, сред които и БДЗП, изпратиха писмо до президента на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в което изразяват дълбоката си загриженост относно предложението за удължаване на изключенията на добрите земеделски и екологични условия (GAEC 8). В него се изтъква, че изключенията не могат да бъдат оправдани с пазарните условия или други съображения и сериозно ще увредят екосистемите на континента. Те биха възпрепятствали стабилността, необходима на фермерите, като създават несигурност и потенциални пречки пред тяхната краткосрочна и дългосрочна жизнеспособност.

Макар да се признават предизвикателствата за селското стопанство, влошавани от продължаващия конфликт в Украйна и климатичната криза, природозащитниците смятат, че предложените изключения не са реално решение. Използването на непродуктивните територии (например зелена инфраструктура) за увеличаване на продукцията на един вече наситен пазар, няма да се подпомогне „подобряването на доходите на фермерите“, а по-скоро ще се предизвика спад на цените. В допълнение разрушаването на разнообразието на ландшафта ще задълбочи зависимостта на фермерите от торове и пестициди и ще увеличи уязвимостта на селските стопанства от наводнения, суши и ерозия на почвата.

В писмото се изтъква, че прилагането на изключения към правилата на Общата селскостопанска политика (ОСП) без разумна обосновка и оценка на въздействието върху околната среда ще подкопае доверието в Комисията. Припомняме, че строгите изисквания на GAEC8 бяха политически приоритет за нея по време на преговорите за реформиране на ОСП в съответствие със Зелената сделка. Неочакваният завой в позицията на ЕК без ясна обосновка предизвиква тревоги за основанията зад тази внезапна промяна.

Не на последно място, основната цел на GAEC8 е защитата на биоразнообразието. Ако се приеме предложението на френското правителство (вдъхновило предложението на Комисията) да се запази единствено изискването към фермерите за отглеждане на азотфиксиращи и междинни култури, това няма да подпомогне биоразнообразието по никакъв начин, както посочват и научните оценки.

Подписалите писмото организации отправят настойчив апел към президента на Европейската комисия да предотврати всяко следващо отслабване на изискванията на ОСП, което само ще затрудни прехода към справедлива, здравословна и природосъобразна хранителна система.

Жизненоважно е да се избегнат всички политическите пазарлъци, които създават лъжливо противопоставяне на продоволствената сигурност и жизнеността на селскостопанския сектор със защитата на природата и инвестициите в здравето на нашите екосистеми. Постигането на тези цели трябва да върви ръка за ръка тъй като без природа няма бъдеще и за селското стопанство.