Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 12 юли Европейският парламент гласува за Закона за възстановяване на природата и Европейската зелена сделка въпреки безпрецедентната дезинформационна кампания, водена срещу него от консервативните и десните политици в коалиция с риболовното и селскостопанското лоби.

Тази победа обаче идва на много висока цена – за да постигнат компромис, националите представители пожертваха много критично важни ангажименти и цели и приетата позиция значително отслабва оригиналния текст на предложението на Европейската комисия.

Парламентарната позиция отхвърли текста за възстановяване на земеделските земи, част от който изискваше възстановяване на торфищата, които са ключов инструмент за увеличаване на възможностите на природата да задържа въглерод и да смекчава въздействието на интензивното земеделие върху загубата на биоразнообразие.

В допълнение Парламентът прие поправка, която би забавила прилагането на закона до извършването на оценка на Закона за европейската продоволствена сигурност. Друг елемент от отслабването на Закона за възстановяване на природата е премахването на текста, който гарантира основното право на достъп до правосъдие, като рискува още нарушения на Орхуската конвенция и неравнопоставени условия за действие в различните държави членки на Съюза.

„Днес надеждата постигна скромна победа над страха, а истината над лъжата – коментира Софи Рашарт от Birdlife Европа. – Макар че имаме повод да празнуваме, е съкрушително да видим, че торфищата, земеделските земи и важни крайни срокове на мерки за възстановяване бяха захвърлени, за да може законът да оцелее. Нуждаем се трите европейски институции бързо да постигнат съгласие за финалния, значително подобрен текст, за да започне реалната работа по прилагането му. Климатът и биоразнообразието няма да чакат никой.“

„За България Законът за възстановяване на природата е изключително важен, защото климатичните промени ни изправят през сериозни предизвикателства, а биологичното разнообразие е инструментът, който най-добре ще ни помогне да се справим с тях. Разочароващо е, че българските евродепутати от групата на Европейската народна партия са сред тези, които гласуваха срещу закона и по този начин показаха нежеланието си да подкрепят Европейската зелена сделка в частта за климата и околната среда. Тревожно е отпадането на възможността за прозрачност и достъп до правосъдие, които са много важни за гражданското общество. Въпреки това и европейските граждани, сред които и много българи, показаха висока ангажираност в подкрепа на този закон. Те ще изискват все повече от българските политици и институции реални действия по прилагането му и по гарантиране на нашето общо бъдеще – на хората и биоразнообразието в условията на климатични промени“ очерта националната перспектива от приемането на закона Ирина Матеева, отговорник по европейските политики на БДЗП.

Гласуването идва след силна обществена мобилизация в защита на закона и целостта на Европейската зелена сделка в противовес на фалшивите новини, която събра над един милион подписи и съобщения от европейски граждани.

Сега призоваваме европейските институции да използват конструктивно предстоящите неформални преговори между представители на Парламента, Съвета и Комисията, за да гарантират, че окончателният текст на закона ще е в състояние да отговори на кризите, с които се сблъсква Европейският съюз и светът.