Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Европейският портал за птиците –  EuroBirdPortal (EBP) бе удостоен с престижната награда BTO Marsh за иновативна орнитология 2019. Платформата е хранилище с информация за птиците в Европа от 29 държави. Чрез тези данни порталът проследява само с един клик придвижванията на птиците в целия континент. Данните от България се събират с помощта на мобилното приложение SmartBirds Pro и свързания с него уебсайт на БДЗП www.smartbirds.org.

От април тази година платформата визуализира почти в реално време тези придвижвания, като показва разпространението на 105 вида птици от януари 2010 до днес. Това е изключително постижение за европейската орнитология и успех на метода за събиране на научни данни с участието на гражданите.

EuroBirdPortal работи в сътрудничество с Европейската комисия, като данните от него могат да бъдат използвани при формирането на ключови природозащитни политики и решения като откриване на сезоните за лов например.

Габриел Гаргало, който получи наградата от името на EuroBirdPortal, заяви: „Успехът на проекта се дължи на тясното сътрудничество с десетките орнитологични организации, които управляват онлайн порталите за запис на птици в Европа, и иновативното използване на нови технологии за визуализиране на огромен брой наблюдения на птици в почти реално време. Всичко това обаче не би било възможно без сътрудничеството на 120 000 доброволци, които рутинно събират и споделят наблюденията си за птиците в тези онлайн платформи. Затова бих искал горещо да посветя тази награда на всички тях.“

ЕBP запазва своята позиция на най-големия и динамичен поток от данни за биоразнообразието в Европа, основан на метода citizen science – участие на обикновените хора в събирането на научни данни. EBP е проект на Европейския съвет за преброяване на птиците (EBCC), разработен в партньорство с 81 институции от 29 страни, които организират събирането на данните с помощта на повече от 120 000 доброволци.