Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Най-сетне, след толкова години в ЗМ “Кайкуша” се завърнаха 5 вида колониално гнездящи птици. От месец юни екип на БДЗП – РО Свищов осъществява редовен мониторинг на новата чаплова колония състояща се от сиви (Ardea cinerea), гривести (Ardeola ralloides), нощни (Nycticorax nycticorax) и малки бели чапли (Egretta garzetta). Голям интерес представляват и малките корморани (Phalacrocorax pygmeus), които са образували самостоятелна колония в близост до тази на чаплите. Мониторинга ще продължи до края на гнездовия сезон, когато ще имаме точни данни за гнездовата успеваемост на петте вида.
Защитена местност “Кайкуша” се намира на 15 км западно от гр. Свищов и представлява обширен тръстиков масив с площ 2400 дка, в миналото част от несъществуващото вече Свищовско – Беленско блато.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.