Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Димитър Градинаров

Тази събота – 9-ти октомври, по повод Световния ден на мигриращите птици, в Провадия се проведоха две събития, посветени на емблематичния за града египетски лешояд. Районът приютява най-известното семейство египетски лешояди не само в България, но и в цял свят, което повече от 10 години наблюдаваме на живо, чрез поставена онлайн видео камера.

Екип на БДЗП се срещна с 20  ученици в СОУ „Димитър Благоев“, гр. Провадия, за да им разкаже повече за вида и за образователните инициативи, които „Нова надежда за египетския лешояд“ организира в редица училища от три континента. Представена бе и настолната игра „Одисея: Египетски лешояд“, която по увлекателен начин запознава младите хора с най-големите опасности за вида по миграционния му път.

© Йорданка Луканова

Едновременно с това се проведе и среща със сътрудници на проекта, местни хора, любители на природата и представители на институции, на която бе представен вида и бяха обсъдени различни приридозащитни дейности, в които активно участват местни сътрудници. Като част от мрежата от местни сътрудници, в района на град Провадия няколко фермери са подпомагани от проекта и използват алтернативни подходи за охрана на животните си по време на паша и във фермата.

© Димитър Градинаров

В края и на двете събития бяха посетени и официално открити с част от учениците и другите участници в събитието реконструирана в рамките на проекта чешма и новоизградена беседка, посветени на египетския лешояд, близо до село Староселец, община Провадия. Предстои и поставянето на статуя на египетски лешояд върху чешмата, на орнаменти и монтиране на информационни табели за изчезващия вид. Целта е местните хора да се запознаят с биоразнообразието в района, по-специално – с египетския лешояд, и да се стимулира екосъобразен туризъм.

© Димитър Градинаров

БДЗП изказва специални благодарности на Меджнун Адемов, Светослав Цветанов и Митко Ангелов, на кмета на село Староселец Деян Иванов, на всички местни хора на град Провадия.

© Димитър Градинаров

Световният ден на мигриращите птици се отбелязва два пъти всяка година – през втората събота на май и октомври, и цели да повиши осведомеността към опазването на мигриращите птици и техните местообитания. Двете събития с ученици и местни общности в Провадия, строежът на беседката и реконструирането на чешмата се осъществяват в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“.

© Йорданка Луканова