Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Египетският лешояд Пантелей е наблюдаван със своята половинка в гнездовата територия, която зае миналата година в Източни Родопи. Двете птици са наблюдавани да летят заедно и дори са избрали място за гнездене на скалите, където са започнали да поставят клечки и друг гнездови материал. Двойката вероятно няма да снесе яйца тази година, но екипът на БДЗП ще продължи да ги следи и се надяваме на още добри новини.

Пантелей зае гнездова територия на едва 5 километра от мястото, на което бе освободен преди 6 години. С много хъс и устременост той успя да „отхапе“ парче земя и въздушно пространство от две съседни двойки египетски лешояди, но не успя да открие женска през миналия сезон. Тази година той вече не е сам и с това става четвъртият египетски лешояд освободен в рамките на програмата за рестокинг на вида, който сформира двойка в дивата природа на България.

Историята на Пантелей започна през 2018 г., когато бе транспортиран до България от зоопарк Йерез (Испания), където е излюпен и отгледан предходната година. Той е освободен в дивата природа на Източни Родопи по метода на отложеното освобождаване в рамките на програмата за рестокинг на вида изпълнявана от БДЗП в партньорство със Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани и ЕАЗА. Заедно с него бяха освободени още Бояна, Поля и Акага, но днес той е единственият оцелял от първия випуск на завършилите успешно „Училището за лешояди“ през 2018 г.

След освобождаването си Пантелей странстваше по света и преплете съдбата си с много хора в различни държави, които имаха възможност да му помогнат, когато бе в нужда, или просто да го наблюдават. Нашият герой пропътува хиляди километри, посети 16 държави на 3 континента, но всяко лято се завръщаше в „родните“ Източни Родопи.

Eгипетските лешояди, освободени в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, са дарени от зоологически градини и размножителни центрове от мрежата EAZA и Европейската програма за застрашените видове (EEP) със съдействието на нейния координатор Антонин Вайдл.
Програмата за подпомагане на популацията на вида продължава в рамките на проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“ , финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELSP), която се управлява от Природозащитната инициативата на Кеймбридж – сътрудничество между Университета на Кеймбридж и водещи международни организации, фокусирани в опазване на биоразнообразието. Университетът и Програмата за застрашени ландшафти се подкрепят от Аркадиа (Arcadia) – благотворителен фонд на Питър Болдуин и Лизбет Раузинг.