Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

При ремонта на училище “Кирил и Методий” в село Дълбок Извор, старите гнезда бяха подменени с по-стабилни, повдигнати на изкуствени платформи. Така сигурността и удобството на единадесетте гнездящи двойки, ще бъде много по-добро след тяхното завръщане през пролета. Платформите за повдигане на гнездата бяха изработени благодарение на съдействието на кмета на община Първомай – Ангел Папазов и кмета на Дълбок извор Янко Петров. Едно от гнездата вече поставено на платформа, предстои преместването и на останалите десет. Изказваме благодарност на учителя по биология Атанас Демерджиев, за навременната му реакция и установения контакт между активистите на БДЗП и представителите на общинската власт.