Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Египетският лешояд от хилядолетия е почитан в редица култури заради своята интелигентност. Но отровите, токовите удари и бракониерството са на път да превърнат птицата, която някога е била древен египетски йероглиф, просто в част от историята. Можем ли да предотвратим това, преди да е станало твърде късно?

Голямото щраусово яйце е и голямо предизвикателство. Но не и за египетския лешояд. Той се отправя в търсене на подходящо остро камъче. Щом намери камък с правилните параметри, той накланя глава и го хвърля върху яйцето. Ако не проработи от първия път, опитва отново. Почти винаги накрая постига успех.

Но не са само камъчетата. Египетският лешояд също използва клонки, за да навива парчета вълна и да ги занесе в гнездото. Подобно поведение за първи път е документирано от викториански натуралисти, посещавайки африканския континент. В древен Египет видът е почитан като свещен за богинята Изида и приеман за символ на фараоните. Затова египетският лешояд е наричан „Птицата на Фараоните“ и дори образът му е използван като йероглиф.

Ако само и съвременното човечество таеше такова уважение към този вид… Днес нямаше да е изправен пред предизвикателства, далеч по-големи от щраусовото яйце, с които интелигентната птица няма как да се справи. По време на своята 5000 километрова миграция между гнездовите си територии в Европа и местата за зимуване в Африка , египетският лешояд рискува да бъде отровен от незаконно поставени отровни примамки, опасни селскостопански химикали, токов удар и сблъсък с електрически инфраструктури, застрелян и препариран като трофей или жертва на незаконен трафик.

Резултатите са мащабни. За последните 40 години видът е намалял с над 50% в Европа. На Балканите популацията на египетския лешояд само за последните 30 години е намаляла с повече от 80%.
В отговор на това се създаде най-мащабният проект за опазване на лешояди, правен някога – „Нова надежда за египетския лешояд“. Българското дружество за защита на птиците е водещата организация в него в партньорство с двайсет организации и институции в 14 страни от Европа, Близкия Изток и Африка. Проектът цели опазването на най-източната популация на египетския лешояд в Европа, чрез прилагане на спешни природозащитни мерки за елиминиране на най-сериозните известни заплахи за вида в гнездовите му територии и по пътя на миграция. Основните усилия по проекта са насочени към реализирането на два ключови компонента: постигане на постоянно нарастване на популацията на вида в гнездовите му територии на Балканите; и  подобряване на условията за опазване на вида по продължение на миграционния му път и в местата за зимуване, чрез минимизиране загубата на мигриращи птици, особено на възрастни индивиди.

Помогнете ни в усилията за спасението на великолепния египетски лешояд и за още много други мигриращи птици. Подкрепете кампанията „Великолепните седем – Flight for Survival“ тук.

„Великолепните седем“ – “Fight for Survival” е кампания, създадена от BirdLife Европа и Централна Азия за повишаване на осведомеността относно незаконното убиване на птици в Италия, Хърватия, Кипър, Гърция, Египет, Ливан, Унгария и България, както и техните природозащитни дейности за борба с това.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.