Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Символ на сила и слава, триумфиращ в животинското царство хищник, царският орел мигом става жертва при сблъсък с човека.  Можем ли да спасим една от най-редките хищни птици в Европа?

Красивото оперение на царския орел наистина отразява царственото му име. Тъмнокафяв със със златиста корона, той изгражда великолепни по размери  гнезда  по върховете на дърветата, като ги използва отново и обновява година след година. Кацнал върху гнездото си, тази величествена птица напомня на крал върху трона си.

Подобно на другите орли, царският орел е впечатляващ по отношение на силата и присъствието си: масивен клюн, остри нокти, зорък поглед, търсещ плячка, и размах на крилете, достигащ над два метра. Оборудван с такива оръжия, птицата има достъп до доста голямо меню – лалугери, зайци, катерици, лисици, змии и др.
Мощната сила на орела не само му помага да улови плячката си, но и улеснява забележителната му миграция. Възрастните орли в Централна Европа, Балканския полуостров, Турция и Кавказ обикновено не мигрират. Въпреки това, някои млади орли решават да опознават света, мигрирайки на юг през зимата и завръщайки се през пролетта. Някои от тези птици изминават до 8000 километра само за няколко седмици.

И най-силните и могъщите имат своята ахилесова пета и за царския орел това е човекът. Най-голямата заплаха за вида в Европа е отравянето – било то случайно или умишлено. Някои фермери използват нелегални пестициди при борбата с дребни гризачи, които често стават плячка на орлите и така и в техните тела попада отрова. Тя може да доведе до безплодие при вида или да се натрупа в организма и да причини смърт. Нерядко царските орли са тровени директно с цел да  дивечът да остане само за ръцете на ловеца.
След отровите, втората основна заплаха за вида е токовият удар при контакт с електропроводи. Повишената сеч на високи дървета, особено на тополи, увеличава този риск, тъй като орлите се принуждават да кацат върху електрически стълбове. Надежда тук носи склонността на тези птици да приемат безопасни, изкуствени гнезда, създадени за тях от хората.  Само преди няколко седмици екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ откри нова двойка царски орли, заели изкуствено гнездо, поставено от екипа през декември.
В България друга основна заплаха за вида е загубата на гнездови и хранителни местообитания. Налице е тенденция към разораване и превръщане на някои от най-значимите за царския орел територии, стопанисвани като пасища, в обработваеми земи, лозя и овощни градини (районът около Сливен, Сакар, Дервентски възвишения, Западна Странджа). По този начин биват разрушавани компактните и многочислени лалугерови колонии и някои от двойките са лишавани от хранителния си ресурс, което може да доведе до напускането на териториите. Смекчаването на тази заплаха е в основата на проекта „Земя на царския орел“ , който има за своя основна цел възстановяването и подобряването на ловните местообитания на царския орел.
BirdLife International стартира кампания за защита на мигриращите птици, като царският орел е един от седемте избрани емблематични вида. Може да подкрепите неговото опазване на сайта: www.flightforsurvival.org

Снимки: BirdLIfe за Европа и Централна Азия