Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 14 октомври BirdLife International публикува Европейския червен списък на птиците за 2021 г. Списъкът оценява регионалния риск от изчезване на 544 вида птици в над 50 държави и територии в Европа според категориите и критериите на IUCN. Рискът от изчезване за всеки вид е оценен от степен „незастрашен“ до „изчезнал“.

Информацията е събрана от хиляди експерти и доброволци от цяла Европа. Това е четвъртото оценяване, направено от BirdLife след тези от 1994 г., 2004 г. и 2015 г. Заради чувствителността си към промените в своята среда, птиците са индикатор, по който можем да разберем какво е състоянието на планетата. Целият живот на земята е взаимосвързан и когато птиците са в опасност, това се отразява пряко и на нас.

„Птиците са живели на земята много по-дълго от хората, но при скоростта, с която днес експлоатираме и разрушаваме околната среда, ставаме свидетели на изчезването на някои видове – казва Ана Станева, изпълняваща длъжността консервационен директор на BirdLife за Европа. – Червеният списък е ключов източник на информация за всеки, който работи за предотвратяване на кризата в биоразнообразието и климата, защото там където птиците са в опасност, и природата е в опасност.“

Някои от основните факти, установени в проучването на BirdLife, са:

 • 1 от всеки 5 вида птици в Европа е със статус от „почти застрашен“ до „застрашен “.
 • 1 от всеки 3 вида птици в Европа е с намаляваща популация  спрямо последните няколко десетилетия.
 • Морските, водоплаващите, крайбрежните и  и хищните птици  са най-застрашени и най-бързо намаляващите групи в Европа.
 • Морските местообитания, както и земеделските земи, влажните зони и тревните   местообитанията са с най-много застрашени видове.
 • Мнозинството от чучулигите, овесарките и сврачките намаляват; други големи таксономични групи със значително намаляване са патиците и дъждосвирцовите птици.
 • 71 вида (13%) в Европа са със статус „застрашени“ (критично застрашени, застрашени или уязвими).
 • Други 35 вида (6%) са „почти застрашени“.
 • 5 вида птици са регионално изчезнали.

Сред основните фактори за намаляването на популациите на птици в Европа са:

 • Мащабни промени в земеползването

Статусът на средната бекасина (Gallinago gallinago) се е променил от „незастрашен“ в „уязвим“, основно заради загубата на местообитания и деградацията на местата за размножаването ѝ.

 • Интензивното земеделие

Статусът на гургулицата (Streptopelia turtur) продължава да е „застрашен“, тъй като интензивното земеделие заличава местата за размножаване, а силните пестициди водят до намаляване на хранителната ѝ база.

 • Свръхексплоатация на морските ресурси

Статусът на обикновената гага (Somateria mollissima) се е променил от „уязвим“ в „застрашен“, заради комбинация от фактори, включително болести и намалена хранителна база.

 • Замърсяване на вътрешните водоеми

Статусът на черновратия гмурец (Podiceps nigricollis) се е променил от „незастрашен“ в „уязвим“, най-вероятно заради замърсяване на водите от земеделие и изтичането на замърсени води от градовете.

 • Неустойчиви и често използвани горскостопански практики

Статусът на големия пъстър кълвач (Dendrocopos major) е „незастрашен“, но популацията му намалява, главно заради неустойчиви горскостопански практики.

 • Инфраструктурни проекти

Статусът на испанския орел (Aquila adalberti) продължава да е уязвим, тъй като популацията му страда от висока смъртност от токови удари и сблъсъци с енергийната инфраструктура.

И въпреки притеснителните данни в доклада има и оптимистични новини. Подобреният статус на червената каня (Milvus milvus) и азорската червенушка (Pyrrhula murina) показва, че целевият подход към възстановяването на видове е ефективен, а интервенциите, като добре планирани агроекологични мерки, могат да осигурят спасение на застрашените видове, например ливадния дърдавец (Crex crex).

„Популациите на птиците в Европа намаляват основно заради загуба на местообитания, но за това има решение. Мащабните дейности за възстановяване работят в комбинация  със защитата на малкото естествени местообитания, останали на континента, ще помогнат за оцеляването на само на птиците, но и на хората“ – сподели Клеър Ръдърфорд, експерт по природозащита в BirdLife Европа.

Пълният текст на доклада може да прочетете тук.