Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 6 април 2004 г. се навършва една година, откакто загубихме Морис Уотърхаус – един от далечните, но истински и безрезервни приятели на нашето Дружество. Морис беше изключителна личност с несломимия си оптимизъм, с прямотата, новаторския си дух и огромните си и учудващо дълбоки познания за растенията, животните и световете, които те изграждат. Но той беше и невероятно зареждащ с обичта си към дивата природа и способността си да превръща тази обич в дело и реален принос. Именно Морис Уотърхаус ще остане завинаги човекът, започнал планирането на мерките за управление на влажните зони в България. Още в края на 80-те години на ХХ век той прекара няколко месеца в Атанасовско езеро, “оглеждайки” го отвсякъде, за да предложи първите цялостни действия за опазването му. После повтори това за резерват “Сребърна”. И всичко това стана във времето, когато понятието “управление на защитени територии” беше непознато у нас, когато най-многото, направено за тези места беше по някой и друг пазач и огромния ентусиазъм на природозащитниците от новосъздаденото БДЗП. Много по-късно и за двата бисера на българското национално богатство бяха разработени планове за управление, но основата им беше заложена от Морис. Нека го помним с добро…