Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

От 4-ти до 9 април в Лозана се провежда 22-та конференция на Европейския съвет за преброяване на птиците (EBCC).  Конференциите на EBCC се провеждат на всеки три години, като събират орнитолози, участващи в мониторинга, изследванията и опазването на птиците в цяла Европа и извън нея. На конференцията в Лозана присъстват над 250 професионални и любители орнитолози от 47 страни.

Една година след публикуването на Втория атлас на гнездящите птици в Европа и онлайн версията на картите, конференцията ще има силен фокус върху темите, свързани изготвянето на национални атласи и програми за мониторинг. Експерти на БДЗП ще представят резултатите от Мониторинга на обикновените видове птици (МОВП), изследванията върху миграцията и зимуването на червеногушата гъска и работата по Втория атлас на птиците в България.

#ebcc2022 #birdnumbers2022