Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

От 12.07. до 16.07. екип на БДЗП – РО Свищов (Емо, Свилката и Тишо) взе участие в летен лагер – експедиция, организиран от Общински детски комплекс (ОДК) гр. Козлодуй, по проект “Първо щастие за мен – заключ”. Проектът целеше проучване на флората и фауната в района на град Козлодуй и заснемане на филм за белия щъркел. Участниците бяха настанени в хижа “Козлодуйски бряг”, намираща се на брега на река Дунав и предлагаща чудесни условия за работа. Ръководителите на проекта бяха сформирали работна група от 15 деца, които бяха разпределени в два екипа. Първият екип (“Режисьорите”) имаше за цел да подготви филма за белия щъркел, а вторият (“Изследователите”) – да проучи флората и фауната в района. Още след първите лекции за БДЗП и птиците по река Дунав през първата вечер, на сутринта всички нямаха търпение да се запознаят с богатия растителен и животинси свят на реката. Общо за целия лагер направихме доста наблюдения по река Дунав от 710 км. до 695 км., като хит стана посещението ни на остров Козлодуй, където наблюдавахме къдроглави пеликани, бели и черни щъркели, речни и белобузи рибарки, различни дъждосвирцови птици и др. Приятно ни изненада и един възрастен розов пеликан, който перфектно се открои от къдроглавите си събратя. Освен по река Дунав, участниците наблюдаваха колония на обикновени пчелояди, осъществиха експедиция по река Огоста и успяха да преброят белите щъркели в селата Крива бара и Бутан, с което завърши преброяването в цялата Община Козлодуй. В същото време групата на “Режисьорите” направи сценария и засне кадри за филма, който ще е готов до началото на месец септември. На вторият ден имахме удоволствието да се снимаме и с президента Г. Първанов, който беше на посещение в град Козлодуй, а екип на БНТ взе интервю от Емо относно 6 – то международно преброяване на белия щъркел. Всички участници останаха доволни и с още по-обогатени знания за орнитофауната по река Дунав и с нетърпение очакват новите си срещи с БДЗП. Екипът ни изказва своята благодарност на ОДК – гр. Козлодуй, на ръководитерите – Лили Рашкова и Петя Ванцова и на всички участници в лагера, които доказаха, че заслужават да се нарекат природозащитници.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.