Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Михаил Илиев

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) постави втора платформа в западната част на Белославското езеро. Платформата е от понтонен тип и изграждането ѝ е част от дейностите по проект „Живот за Варненското езеро“ LIFE19 NAT/BG/000839, изпълняван съвместно с ДППИ и съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз.

Снимка: © Михаил Илиев

Снимка: © Михаил Илиев

Това е втората платформа, изградена в рамките на проекта, благодарение на работата на експерти и доброволци на БДЗП, и на фирма „Дюра Тайлс“ от гр. Нови Пазар, която дари част от материалите, използвани за нея.

Платформата е с приблизителни размери 32 кв. м. Очакваме през настоящия гнездови сезон платформата да привлече за гнездене някои видове рибарки, за които почти не са останали подходящи гнездови местообитания в рамките на Варненско-Белославско езеро. Това ще допринесе за увеличаване и стабилизиране на популацията на тези видове в района.