Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Владимир Младенов

През юли експерти на БДЗП успешно уловиха и поставиха GPS предавател на къдроглав пеликан в Албания. Проектът се координира от колегите от Защита и запазване на природата в Албания (PPNEA), а експертите от БДЗП съдействаха със своят опит и експертиза в улавянето на пеликани и поставяне на GPS предаватели.
Младият къдроглав пеликан е уловен в национален парк „Дивяка-Караваста“. Птицата е жива и здрава и вече близо месец излъчва сигнали, по които следим точното ѝ местоположение.

Идеята на тази дейност е да се съберат повече данни за движението на къдроглавите пеликани между гнездовата колония в „Дивяка-Караваста“ и едно от основните им места за хранене в лагуната Нарта. Между двете влажни зони в момента има активен проект за изграждане на второ голямо летище в Албания, който ще причини екологична катастрофа в района, ако бъде реализиран. Това е най-богатият район в Албания в орнитологично отношение и реализирането на инфраструктурен проект с такива мащаби ще нанесе огромни директни и косвени щети върху природата. Един от най-уязвимите видове в случая са къдроглавите пеликани. Те са тежки и неманеврени птици, които лесно могат да станат жертви от сблъсъци със самолети. Очакваме данните от уловеният от нас пеликан да докажат категорично, че локацията на планираното летище е изключително опасна и прегражда пътя на пеликаните между местата им за гнездене и местата им за хранене.
Колегите от PPNEA водят дело в съда срещу летището и тези данни ще са много полезни за тях, за да аргументират позицията си.

Дейността се извършва в рамките на проект „Защита на делтата на река Виоса от неустойчиви развития” финансиран от Донорска инициатива за средиземноморските сладководни екосистеми.

Участието на експертите от БДЗП в тази инициатива се осъществява с съдействието на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма Life на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.