Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

За поредна година експерти от Северноказахстанския университет и АСБК проведоха полева експедиция с цел улавяне и маркиране на диви гъски по време на пролетната миграция в северната част на Казахстан.

Северно-казахстанската област е транзитна зона за многобройните ята от диви гъски, прелитащи към местата за размножаване в Арктична Русия. Екипът,  ръководен от Иван Зубан и с участието на колегата от АСБК, който е част от екипа на организацията, участваща в проект „Сигурен прелетен път“ – Алексей Тимошенко, успяха да уловят 5 червеногуши гъски и да им поставят предаватели.  Поради ограниченията и предпазните мерки, свързани с КОВИД екипът на БДЗП не успя да отпътува за Казахстан тази пролет и със съдействието на Секретариата на AEWA успяхме да изпратим предавателите, предвидени за проследяване на червеногуши гъски. Така предавателите успяха да стигнат навреме преди началото на полевата работа.

© Алексей Тимошенко

© Алексей Тимошенко

Особено важно е да отбележим, че поставените GSM-GPS предаватели са първите нашийници, които се поставят на червеногуши гъски. Нашийниците бяха съвместно разработвани с фирмата Орнитела, с която БДЗП работи от доста време и в периода 2019 – 2020 г. успяхме съвместно да постигнем разработване на първите предаватели за червегуши гъски, базирани на нашийници. Разработените предаватели бяха успешно тествани върху червеногуши гъски в партньорство със Зоопарка на о-в Джърси през миналата година. Този тип предаватели вече успешно са изпробвани и на десетки белобузи гъски от колеги във Великобритания. Основното предимство на предавателите-нашийници е намаляването на времето за обработка на птиците и поставяне на предавателите, както и факта, че не е необходим предишен опит и обучение за поставянето им, което се извършва извънредно бързо и лесно. Опитът на колегите от Великобритания и проучването в Зоопарка Джърси показват, че те са достатъчно надеждни и не водят до особени промени в поведението на птиците и те лесно и бързо привикват с тях.

© Алексей Тимошенко

© Алексей Тимошенко

Маркирани са общо 3 мъжки и 2 женски птици, като наблюденията на маркираните птици не показват особено притеснение от поставените нашийници. Надяваме се, че птиците успешно ще завършат пролетната си миграция и ще успеят да съберат през следващите месеци и години достатъчно ценна информация за опазването на този вид. Маркирането на червеногушите гъски се подпомага с финансиране от Наградите Уитли.

Основната цел на маркирането с предаватели е на първо място да се съберат повече данни за заплахите и смътността на вида по време на прелета и същевременно да подпомагат мониторинговите дейности по места в отделните държави и да съберем данни за поведението и жизнения цикъл на вида в условията на променящия се климат и как това се отразява на неговото разпространение и поведение по време на миграция.

Придвижването на маркираните гъски ще бъде възможно скоро да се наблюдават на страницата на проекта „Сигурен прелетен път“.

© Алексей Тимошенко

© Алексей Тимошенко