Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Електроразпределение Юг

В рамките на дейностите по проект „Безопасна мрежа за Бургаските езера“, изпълняван съвместно от Електроразпределение Юг (част от EVN) и БДЗП, приключи първият етап от дейности по подобряване на електрозахранването за населени места в област Бургас. Дружеството  обезопаси със защитни изолации за птици над 950 стълба от 6 въздушни електропровода, захранващи с електроенергия Банево, Ветрен, Рудник, Миролюбово, Изворище, Драганово, Брястовец и др.

Дружеството монтира нов вид изолации и елементи за обезопасяване на техническата инфраструктура, които предпазват кацащите по стълбовете птици – така се допринася и за  намаляване на аварийността по мрежата.

Монтираните изолации са от нов тип и се използват за пръв път от Електроразпределение Юг. Новите изолации допринасят значително за намаляване на смъртността при птиците след контакт с електропроводи, a оттам и на аварийността. Монтажът се извършва по начин, при който се обезопасяват всички тоководещи елементи от стълба, за да нямат кацащите птици директен контакт с тях.

Дейностите се изпълняват по проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” (LIFE 20/NAT/BG/001234 Safe Grid for Burgas). Той се осъществява от Електроразпределение Юг в партньорство с БДЗП и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Ще се реализира до 2026 г. в района на влажните зони около Бургас – Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – Via Pontica, и са част от мрежата Натура 2000 в България.

През февруари 2023 г. стартираха и първите дейности по подобряване на електрозахранването за кв. Сарафово, когато беше положена нова подземна кабелна линия с дължина 500 метра. През 2023 г. предстоят да стартират следващите фази на изграждане на нова подземна електроразпределителна мрежа за подобряване сигурността на захранване за Сарафово.

Целта на проекта е опазване на птиците чрез намаляване на смъртността вследствие на контакт с въздушните проводници на електроразпределителната мрежа. Освен широкомащабните екологични дейности, проектът ще подобри сигурността на снабдяването с електроенергия за клиентите в близките населени места в област Бургас.

По проект „Безопасна мрежа за бургаските езера” Електроразпределение Юг ще изпълни следните мерки:

  • Ще се положат подземно 52 км въздушни електропроводи, което напълно премахва рисковете за дивите птици.
  • Ще се монтират защитни изолации на 2000 стълба от мрежата. Чрез тези изолации птиците нямат досег до тоководещи елементи и по този начин не се причинява смущения в електрозахранването.
  • Ще се монтират 2000 бр. дивертори (светлоотразители), по въздушните електропроводи. Чрез тях се намалява вероятността летящи птици да се сблъскат с въздушните проводници.
  • Ще се изградят 18 нови трафопоста и 1 нова възлова станция.