Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © EРМ Запад

„Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД ще обезопаси 519 стълба и ще постави 943 маркиращи устройства (дивертори) по електроразпределителната мрежа в област Враца. До момента на метални платформи са повдигнати 87 щъркелови гнезда, обезопасени са 281 стълба и са поставени 440 диветора.

© Свилен Чешмеджиев

Дейностите са част от два проекта, които ЕРМ Запад изпълнява по програма LIFE, съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Напредъкът по тези проекти бе представен на събитие в гр. Мездра на 15 юни.

© EРМ Запад

Безопасните за птиците електропроводи допринасят за опазването на застрашени видове птици и осигуряват на хората надеждно захранване с електрическа енергия. Птиците най-често загиват от токов удар, когато с тялото си направят едновременно контакт с проводник под електрическо напрежение и заземена част от стълба. Най-честите жертви на токов удар по електроразпределителната мрежа са врановите птици, щъркелите и дневните грабливи птици. Mаркиращите устройства – дивертори, се поставят на най-рисковите въздушни проводници, за да са по-видими те за птиците в полет и да намалят до минимум опасността от сблъсък с тях.

© EРМ Запад

Смъртността на птиците от токов удар има и своето икономическо измерение. Всяко късо съединение, убило птица, причинява прекъсване на електрозахранването за крайните потребители – битовите и бизнес абонати, а така също увеличава разходите и въглеродния отпечатък на електроразпределителното дружество, отговорно за поддръжка на мрежата.

© EРМ Запад

До момента по проектите „Живот за птиците“ (LIFE16 NAT/BG/000612) и „Безопасен полет за птиците на Дунав“ (LIFE19 NAT/SK/001023) са обезопасени общо 3680 стълба, поставени са 1200 дивертора и са монтирани близо 940 щъркелови платформи на територията на Западна България.