Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проектът за 5,5 млн. евро е по програма LIFE на Европейския съюз и включва мерки за обезопасяване на електроразпределителната мрежа в района на Бургаските езера

На 1 октомври 2021 г. в София Електроразпределение Юг (част от EVN) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) дадоха официален старт на проекта „LIFE Safe Grid for Burgas“, финансиран от програма LIFE на  Европейския съюз. Проектът ще се реализира в района на влажните зони около гр. Бургас, а именно Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – „Via Pontica“ и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България.

Целта на проекта е опазване на птиците чрез намаляване на смъртността вследствие на токов удар при кацане върху необезопасен електрически стълб и сблъсък с въздушните проводници на електроразпределителната мрежа.

Проектът на Електроразпределение Юг (част от EVN), разработен в партньорство с БДЗП, получи одобрение от Европейската комисия през май 2021 г. Електроразпределение Юг е бенефициент по проекта, който е на обща стойност 5,5 милиона евро. Общо 75% от средствата се осигуряват от програма LIFE на Европейската комисия, а 25% – от Електроразпределение Юг. Планираният срок за изпълнение на дейностите е в периода 2021 – 2026 г.

В рамките на проекта Електроразпределение Юг планира мащабни дейности за обезопасяване на електроразпределителната мрежа:

 • Подземно полагане (кабелиране) на 52 км въздушни електропроводи 20 kV (средно напрежение), което напълно премахва рисковете за дивите птици;
 • Обезопасяване (чрез защитни изолации) на 96 км въздушни електропроводи 20 kV (средно напрежение) с цел премахване на риска от токов удар;
 • Монтаж на 2000 броя дивертори (светлоотразителни маркери) по въздушните електропроводи. Чрез тях се намалява вероятността летящи птици да се сблъскат с въздушните проводници;
 • Изграждане на 18 трафопоста и една възлова станция.

Съгласно времевия план в периода 2021-2022 г. ще се изготвят технически проекти и спецификации, както и съгласувателни процедури с институции. Планирано е строително-ремонтните дейности да стартират от 2023 г.

Освен предпазни мерки за птиците, проектът ще подобри сигурността на снабдяването с електроенергия за клиентите в близките населени места, в които през месеците с миграция на птиците се регистрират смущения в електрозахранването.

Това е вторият мащабен проект, който Електроразпределение Юг ще реализира по програма LIFE съвместно с БДЗП, след като в периода 2013 – 2018 г. бе осъществен проектът „LIFE for Safe Grid“ за защита на световно застрашения царски орел. По този начин през 2013 г. Електроразпределение Юг стана първата инфраструктурна компания в България, която реализира проект с финансиране по програмата LIFE.

Информация за „Via Pontica

 • Via Pontica“ e един от основните ;миграционни пътища на птиците между местата им за размножаване в Европа и местата за зимуване в Африка.
 • Пътят свързва двата континента и преминава през над 20 държави (от Финландия до ЮАР).
 • На територията на България той преминава основно по черноморското крайбрежие.
 • През пролетната миграция от Африка към Европа, преминават над 550 000 птици.
 • През есенната миграция, от Европа към Африка прелитат над 880 000 птици.
 • По този миграционен път преминава над 78% от цялата световна популация на белия щъркел.
 • В целия български участък на „Via Pontica“ най-голямо струпване на птици се наблюдава в района на Бургаските езера.