Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 19 ноември в София се проведе заключителната пресконференция на проект „Живот за царския орел“, който се изпълнява от „Електроразпределение Юг“ (част от EVN България) в партньорство с Българското дружество за зашита на птиците, финансиран от програма LIFE на Европейската комисия.

През последните пет години проектът се реализира в 8 специално защитени зони от НАТУРА 2000 – в районите на Сакар (общини Елхово, Тополовград, Болярово), Ямбол, Сливен и Харманли, като са извършени следните дейности:

  • Кабелиране: положени общо 43 км нови подземни кабели, които заменят опасни за птиците 70 км въздушни линии. Най-голямото предизвикателство при тази най-мащабна техническа дейност беше трудният терен, което наложи допълнителни укрепителни мерки по изкопите.
  • Изградена 42 км ПАС система (изцяло изолирани проводници) по въздушни електропроводи. ПАС системата е един от най-съвременните методи за обезопасяване на електропроводи. С нейното въвеждане се премахва напълно опасността от поразяване с волтова дъга и значително намалява риска от сблъсък на летящи птици с въздушните проводници, тъй като новите проводници са по-видими и лесни за избягване от пернатите.
    Монтиране на защитни изолации на 2340 електрически стълба. Изолациите предпазват птиците от попадане под напрежение при кацане на стълба.
    16 нови трафопоста и една нова възлова станция.
    Монтирани 10 „кацалки“ за птици, които отстояват на определена височина от проводниците и позволяват птиците да кацат безопасно.
    Изградени специализирани технически съоръжения като мостово съоръжение за преминаване на подземни кабелни линии над река; пластмасови решетки за птици и др.

Основната цел на „Живот за царския орел“ бе да се увеличи популацията на силно застрашения царски орел в България, като проектът представлява продължение на дългогодишната подкрепа, която Електроразпределение Юг оказа за проекта на БДЗП „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“.
Реализацията на проекта „Живот за царския орел“ е доказателство за първото по рода си успешното сътрудничество между инфраструктурна компания и неправителствена организация.

Повече за резултатите от проекта може да намерите в Краткия отчет.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.