Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Късно в четвъртък през нощта преговорите между Европейския парламент, Европейската комисия и Европейския съвет относно Закона за възстановяване на природата приключиха с политическо споразумение.

Макар да сме доволни да отбележим, че всички екосистеми, първоначално включени  в закона, са част и от споразумението, неговите членове са размити в сравнение с оригиналното предложение на Комисията и позицията на Съвета. Разочароващо е също включването на многобройни изключения и прекалената гъвкавост по отношение на задълженията на страните членки.

Неправителствените организации, които водят битка за запазването и приемането на силен закон, имат няколко основни забележки в това отношение:

  • Обхватът на възстановяване на сухоземните територии не е ограничен ексклузивно до Натура 2000, но са добавени значителни пробойни, които намаляват общата територия за възстановяване.
  • Изискванията за предотвратяване на влошаването на местообитания са силно подкопани, което ги прави трудни за прилагане.
  • В споразумението са включени конкретни изисквания за увеличаване на природата в селскостопанските земи, както и за възстановяване на торфищата, но цената за това е висока – включена е например възможността за стопиране на прилагането на законодателството, т.нар. „аварийни спирачка“.

Преговорите в триалога са били трудни, в опит на Съвета и Комисията да намерят обща позиция със значително по-отслабения възглед за закона от страна на Парламента.

Законът, който първоначално беше създаден с цел да възстанови поне 20% от природата на сушата, моретата и реките в Европейския съюз до 2030 г., неочаквано стана цел на агресивна кампания за дезинформация, подета от парламентарната група на Европейската народна партия на Манфред Вебер. В резултат на това много от целите в приетата от Парламента позиция бяха размити. Направени бяха и много компромиси и отстъпки в угода на въвлечените партии с очакване за подкрепа дори от най-консервативните фракции.

Призивът за приемането на силен Закон за възстановяване на природата получи безпрецедентна подкрепа от над милион граждани, бизнеси, учени и други заинтересовани страни.

Постигнатото споразумение предстои да бъде прието от държавите членки и да се гласува от Комисията по околна среда на Парламента по-късно тази година, когато очакваме пореден опит от страна на консерваторите да го подкопаят.

Ако предложението оцелее след тези етапи, то ще премине през финалното гласуване в парламентарна зала, което очакваме да се проведе през декември 2023 г.

Призоваваме държавите членки и Европейския парламент да приемат споразумението на триалога и да не бавят повече работата по възстановяване на природата, която ще помогне на Европейския съюз в борбата с климатичната и природната криза.