Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Какво трябва да направи човек поне веднъж в живота си?
Да построи къща, да отгледа дете, да засади поне едно дърво!

Повече 20 доброволци на Българско дружество за защита на птиците – клон Бургас се справиха отлично с финалната част – засаждането на дърво. Инициативата за залесяване в “Резервата за водни кончета” бе на природозащитната организация “Зелена България”, което е собственик и  управлява мястото.

“Резервата за водни кончета” представлява малка, изкуствена влажна зона, чиято цел е да съхрани уникалността на “обикновеното” блато, с неговите “обикновени” растителни и животински видове, чрез контролирано въздействие над средата. В него могат да се наблюдават почти всички типични за района животински и растителни видове. Намира се непосредствено до село Дебелт, на пътя за Средец.

От Регионалното управление на горите – град Бургас оказаха съдействие и предоставиха безвъзмездно над 100 фиданки от видовете благун, горун, цер, явор и киселица. Ученици от Средец и Дебелт се включиха в инициативата, като лошото време не успя да спре устрема и природозащитниците засадиха фиданките на подходящите места. Монтирана бе и информационна табела с подробна информация за водните кончета.

След акцията за залесяване, участниците се пренесоха до Национален археологически резерват “Деултум – Дебелт”, където историк от музея увлекателно разказа за ролята на древния град през годините.

С приключването на деня, природолюбителите си обещаха да се върнат отново и продължат делото за опазване на местната природа в “Резервата за водни кончета”.

На 18 март 2006 г. /събота/ активистите от БДЗП – клон Бургас ще се включат
в почистването на Природен парк “Сините камъни”