Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Българско дружество за защита на птиците – клон Сливен работи по дългосрочна програма за опазването и възстановяването на грабливите птици в района на Природен парк “Сините камъни”. Използва се изпитана методика и дейностите дават постоянни резултати.

На 27.04.2006 г. късно следобед, екип на БДЗП провежда наблюдения за проучване на египетския лешояд  в ПП “Сини камъни” (двойка от вида е открита за пръв път от години в района преди седмица от експерти на дружеството). В непосредствена близост до новоизградената площадка за подхранване на лешоядни птици до резерват “Кутелка”,  е забелязан спрял автомобил с две подозрителни лица. В последствие се установява, че лицата са въоръжени с огнестрелно оръжие и се спускат към близката гора.

Екипът незабавно подава сигнал за нарушението в РПУ – Сливен. До пристигането на полицаите експертите на БДЗП провеждат скрито наблюдение на бракониерите от непосредствена близост. На свечеряване нарушителите се качват в автомобила си и поемат към Сливен. В този момент пристигат органите на реда. След опит за бягство и кратко преследване по черен път и в околната гора, нарушителите са заловени. У тях са открити ловна пушка ТОЗ и бойна карабина с оптически прицел. В местното РПУ са снети показания и съставени констативни протоколи, а случаят ще бъде предаден на съответните институции за по-нататъшно разследване. Тревожен е фактът, че нарушителите са открити на резерватна територия посред бял ден, а единият от тях се оказва служител в Системата за управление на горите – Сливен.

Изказваме специална благодарност на служителите от РПУ-Сливен за бързата и навременна намеса, довела до залавянето на бракониерите. БДЗП уверява, че работата по опазване на биоразнообразието и борбата с нарушенията на територията на ПП “Сини камъни” ще продължи с пълна сила!