Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Инвестиционно предложение на фирма “Кабел ком” ООД, предвиждащ построяването на ветроенергиен парк от 20  ветрогенератора в Крумовградско, заплашва последните оцелели в България белоглави лешояди! Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Хасково е одобрила предложението без задължителната Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. Вятърните генератори са сериозна заплаха и за последните на Балканския полуостров черни лешояди, гнездящи в съседна Гърция, които често посещават въпросната територия. Предвижда се перките да бъдат поставени на място, попадащо на маршрута на лешоядите от гнездата им към местата за търсене на храна. Там, поради релефа на местността, те прелитат на малка височина и има голям риск да бъдат разкъсани. Абсурдното в случая е, че в същата местност се осъществява съвместен радио-телеметричен проект между гръцки /WWF/ и български еколози /БДЗП и Зелени Балкани/ за проследяване придвижването на черния лешояд с цел неговото опазване.

Ако са поставени на места където се концентрират птици, ветрогенареторите се превръщат в смъртоносни капани.

Публикуваните тук кадри красноречиво показват как в Испания неправилно поставени перки убиват десетки грабливи птици и особено белоглави лешояди от местната популация. В момента проект за изграждане на ветроенергиен парк в Великобритания е пред спиране, защото е планиран в район, важен за скалните орли.

Инвестиционното предложение попада и в защитена зона Крумовица, включена в Националната екологична мрежа на България, която ще бъде част от Общоевропейската мрежа Натура 2000. Нейното изграждане е едно от условията за присъединяването на държавата ни към Европейският съюз. Компрометирането на екологичната мрежа би имало отрицателен ефект върху имиджа на България в процеса на присъединяване. В тази връзка е необяснимо решението на РИОСВ Хасково, която е структура на Министерството на околната среда и водите и отговаря точно за изграждането на мрежата Натура 2000.

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ще поиска спиране на този пагубен проект по съответния ред!