Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Преди повече от 10 години БДЗП стартира първото проучване на царските орли в България с помощта на сателитни предаватели. С тяхна помощ успяхме да открием кои са най-големите заплахи за вида в страната, както и да разберем кои са местата, където най-често загиват нашите орли. Събраните тогава данни показаха, че най-сериозната заплаха е загиването от токов удар.

Благодарение на резултатите от това изследване БДЗП съвместно с EVN разработи проекта „Живот за царския орел“, финансиран по програма LIFE на ЕС. В рамките на проекта бяха обезопасявани 2935 електрически стълба и 70 км опасни въздушни линии в местата важни за царския орел в България бяха заменени с подземен кабел.

Днес, 10 години по-късно, популацията на царския орел в България е близо два пъти по-голяма. Тази година регистрирахме рекордните 41 двойки. Въпреки увеличението на числеността, нуждата от проучванията на заплахите за вида остава особено важна. Налична е косвена информация за повишена смъртност по неизвестни причини. Мониторингът ни показа изчезване на някои традиционни двойки, както и честа смяна на птиците в двойките. Индикация за възможна повишена смъртност е и фактът, че увеличението на числеността е по-малко от очакваното съгласно изготвения прогнозен, математически модел на развитието на популацията.

Поради това, в следващите две години екипът на БДЗП планира да постави поне 10 сателитни предавателя на царски орли, за да се открият причините за смъртността и появата на евентуални нови заплахи за вида в страната. Предавателите ще ни помогнат и да разберем има ли нови и неизвестни до сега райони на струпване на млади птици, както и промени в районите на дисперсия и скитане.

През този сезон успяхме да поставим предаватели на три млади царски орли. Съвместно с колегите от Спасителния център на Зелени Балкани, поставихме предавател на едно спасено малко на царски орел, което е доотгледано от приемна двойка в Центъра, а в момента е подложено на дива двойка и е в очакване на първия си полет. С помощта на предавателя ще разберем какво ще е поведението му след напускане на гнездото.