Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

От първия уикенд на ноември стартираме ежегодния мониторинг на зимуващите гъски в България. Експертите и доброволците ни ще излязат на терен в търсенето им. Регионите, където ще се проведат преброяванията, са Приморска Добруджа, Бургаските влажни зони и Свищовско-Беленската низина. Дейностите ще продължат до месец март 2 пъти месечно. Национален координатор е Михаил Илиев, който е експерт в БДЗП и отговорник по мониторинга и природозащитните дейности в рамките на проекта „Сигурен прелетен път“.

Традиционно в района на Свищов гъските пристигат значително по-рано – още в края на октомври. И тази година не беше изключение. Затова вече проведохме първия мониторинг там и наблюдавахме 6447 големи белочели гъски. Освен това над блатата в ПП „Персина“ регистрирахме и заснехме рядката за нашите ширини белобуза гъска.

Все още очакваме първите червеногуши гъски за сезона. Маркираните с предаватели гъски, които продължаваме да следим, все още да доста далече. Придвижванията им може да видите тук.

По време на настоящия есенно-зимен сезон заедно с партньорите ни от другите страни, където зимува червеногушата гъска, ще проведем и няколко международно координирани мониторинги – в България, Румъния и Украйна. Това по-мащабно преброяване е много ценно и предоставя информация и цялостна представа за местата на зимуване на световната популация на червеногушата гъска и за размера й. В допълнение допринася и за изясняване размера и местата за концентрация на прелетната популация на голямата белочела гъска.