Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Успешното действие на БДЗП в Източните Родопи през последните 15-тина години създаде много добра основа за по-мащабно опазване на биоразнообразието на тази планина. Преди около 2 години започна подготовката на подобен проект, който да бъде финансиран от Световната банка чрез Световния фонд за околна среда (GEF). БДЗП участва както в планирането, така и в подготвянето на предложението за този проект. Той вече е получил одобрение и започва като съвместен проект на Министерството на земеделието и горите и Програмата за развитие на ООН (UNDP). Предвижда се проектът да обхване както Източните, така и Западните Родопи. Нарича се “Опазване на световно значимо биоразнообразие в ландшафта на българската част на Родопите” и ще обхване периода 2004 – 2009 г. Започнато е сформиране на ръководен екип на проекта, чиито офис ще бъде в София. Известно е, че по предложение на БДЗП още през 1999 г. почти цялата територия на Източните Родопи е предложена за природен парк, документацията за обявяването на който също беше подготвена от нашето Дружество (включително обществените обсъждания, изисквани по закон). Започващият проект е една много добра възможност да бъде продължено започнатото от БДЗП, като паркът най-после не само бъде обявен от Министерството на околната среда и водите (вече повече от година там чака готовата документация), но и се пристъпи към разработването на план за управление на тази изключително ценна за биоразнообразието част от страната. Повече информация можете да намерите на уеб-страница www.undp.bg/rhodope

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.