Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Част от младите египетски лешояди, освободени тази година в България чрез експерименталните методи за подсилване на популацията на вида на Балканите – забавено освобождаване, изкуствено гнездо и диви приемни родители, се отправиха за първи път по опасния миграционен път на юг. През пролетта чрез метода на забавеното освобождаване към дивата природа се приспособиха четирите египетски лешояда от зоопарковете в Прага и Йерез – Поля, Бояна, Акага и Пантелей. Едно малко от зоопарка в Прага бе подложено в гнездо на диви приемни родители – кръстено Бланка. През юли две птици от същия зоопарк бяха освободени чрез метода на изкуственото гнездо – Анна и Ваня.

От края на август екипът на „Нова надежда за египетския лешояд“ следи всяко тяхно движение на юг, като част от него се отправи към мястото с тесен фронт на миграция на вида в Турция – Саримазъ, за наблюдение и преброяване на миграцията на египетските лешояди.

Акага 

Първият лешояд, който започна своята миграция, бе Акага. На 25 август лешоядът напусна мястото на своето освобождаване в Източни Родопи и достигна Истанбул. След това се отправи на юг до Дарданелите и продължи към южна Турция. На Антасанския полуостров, вместо да пресече близкия Кипър – маршрут, смъртоносен за лешоядите, Акага прелетя около силно застроения бряг край залива Анталия и се издигна край град Джейхан – мястото, където екипът на проекта извършва преброяването. Така след като измина 1200 км, младият лешояд бе посетен от екипа на мястото му за нощувка на стълб близо до Джейхан и на следващия ден прелетя над главите им на една от точките за наблюдение при Саримазъ. След това за по-малко от три дни Акага прелетя 700 км на юг с невероятните 70 км в час и достигна до Саудитска Арабия.

Бланка

Младият лешояд Бланка, осиновен от двойка диви приемни родители, често извършваше смели обиколки около мястото си на освобождаване, посещаваше площадки за подхранване и се срещна с част от другите освободени птици. В началото на септември тя също пое на юг, премина Гърция и Босфора над Истанбул, след това право на юг достигайки до Средиземно море. В момента Бланка се намира в провинция Адана, североизточно от едноименния град.

Анна

За разлика от Акага и Бланка, Анна – птицата, освободена чрез метода на изкуственото гнездо, избра по-опасен маршрут за начало на миграцията си. На 7-ми септември тя пресече Мраморно море през островите на Мармара и достигна полуостров Адрасан. На два пъти тя излетя в морето, измина 15 км, опасно загуби височина, но за щастие отново се върна на сушата. В момента Анна се намира в Провинция Адана.

Информацията за приспособяването и преживяемостта  по време на миграцията на всички тези млади птици ще бъде от изключително значение за оценяването на най-успешните методи за подсилване на популацията на египетския лешояд на Балканите.
Междувременно екипът на „Нова надежда за египетския лешояд“ продължава да извършва мониторинг на миграцията на вида, като досега са преброени 593 египетски лешояда.
Актуална информация за придвижванията на всички египетски лешояди с поставени сателитни предаватели може да намерите тук.

Трите метода за освобождаване са част от 5-годишна експериментална програма за активно подпомагане на критично застрашената популация на египетския лешояд на Балканите с цел увеличаване на гнездовия успех и оцеляемостта на младите индивиди. Тя се извършва от екип на БДЗП и Зелени Балкани в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка. Двата млади лешояда са дарени по проекта със съдействието на Антонин Вайдал – координатор на размножителната програма за вида в рамките на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA) и благодарение на тясно сътрудничество с Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).