Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Първото по-сериозно зимно застудяване не попречи на 04.11.2006 екипът на БДЗП – Свищов да излезе на традиционните точки за броене. Бяха установени близо 600 екземпляра от вида голяма белочела гъска, които идваха от север и се насочваха към хранителните полета в низината.

Свищовско-Беленската низина е предпочитано място за хранене на зимуващите диви гъски поради близостта на румънското езеро Сухая и пясъчните коси на Беленските острови, които предлагат добри условия за презимуване и най-вече безопасност. С началото на първите студове, в района идват и първите големи белочели гъски, като до декември броят им достига няколко десетки хиляди.

Мониторингът на дивите гъски през зимните месеци е една от основните дейности на доброволците от БДЗП – Свищов. Въпреки суровите зимни условия, те участват в месечните преброявания с голям ентусиазъм. През този полеви сезон успоредно с преброяванията ще се провежда обучение на членовете на младежката секция. Обучението е част от проекта – “Бъдеще за БДЗП – Свищов”, който цели да подготви нови доброволци за полевите дейности на БДЗП и да повиши капацитета на БДЗП – Свищов за работа в природозащитната сфера.

Мониторингът се провежда ежегодно и ще продължи до края на март, когато повечето от гъските започват постепенно да се изтеглят на север – към районите, където гнездят.