Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Богдан Боев

Сезонът на Мониторинга на обикновените видове птици (МОВП) започна! Всяка година от 2004 насам събираме данни с помощта на доброволци, които ни позволяват да проследяваме състоянието на различи видове и така да разберем какво се случва с природата.

МОВП е инициатива, в която ключова роля играят усилията на стотици участници. Ежегодно се извършват три посещения на предварително избрано от всеки място:

  • Между 15 и 30 април, първо посещение: избиране на маршрута за броене.
  • Между 15 април и 15 май, второ посещение: преброяване на птиците в избраното място (препоръчваме първото посещение да е в началото на май)
  • Между 15 май и 15 юни, трето посещение: повторно преброяванее на птиците в същото избрано място по същия маршрут (препоръчваме второто посещение да е в началото на юни)

Вашето участие може да допринесе пряко за опазването на природното богатство на България! Събраната информация ни разкрива какви процеси протичат в средата, в която живеят птиците и ние, хората. Резултатите от преброяването ни насочват какви мерки да предприемем за опазването на природата у нас и в Европа.

Какво е нужно, за да се включите?

Може да научите повече за инициативата тук.

Резултати от предишното преброяване ще намерите в доклада от МОВП за 2021 г. тук.

___

Инициативата се организира в рамките на проект „Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие“, финансиран от Предприятие за Управление на дейности по опазване на околната среда.