Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През изминалите три дни започнахме полевата работа по проекта Хоризонт BioMonitor4CAP.

 

Проектът ще създаде проста, но модерна система за мониторингови ситеми на биоразнообразието, чиято цел е да измерва неговото състояние в реални условия.

Екип от експерти на БДЗП и ИБЕИ организира акустични полеви изследвания, допънени с традиционни преброявания от точка в селските райони на Сакар. Проектът се ръководи от Института по анализ на промените в биоразнообразието „Лайбниц“, базиран в Бон. Основната му цел е да осигури информация, методи и инструменти на фермерите и заинтересованите обществени групи в подкрепа на трансформацията на земеделските системи. Проектът обединява 23 партньора от 10 европейски страни и Перу.

 

Снимки: Николай Петков/БДЗП