Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Новата платформа в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, © Свилен Чешмеджиев

Успешно стартира размножителният сезон за къдроглавите пеликани в България. За осма поредна година пеликаните загнездиха в Природен парк „Персина“. В средата на месец февруари, по време на редовния мониторинг на блатата на остров Персин, екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на Природен парк „Персина“ установи, че към момента пеликаните са заели източната наколна дървена платформа в блато Песчина. Тогава експертите наблюдаваха около 50 възрастни птици, които активно подготвяха гнезда си. Другите две (една в блато Песчина и една в Мъртво блато) платформи все още не бяха заети, но това може да се случи на малко по-късен етап.

Блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

Блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

Изключително добри са новините за гнездящите къдроглави пеликани в Защитена местност „Калимок – Бръшлен“. Към момента 32 двойки са оформили своите гнезда върху старата платформа. Радостен е фактът, че още около 40 пеликана са си харесали и новата платформа, която изградихме за тях през декември 2022 г. Част от птиците вече са изградили своите гнезда върху нея, докато други все още ги строят. Очертава се рекордна година за къдроглавите пеликани в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, като за сравнение през 2022 г. 30 двойки успешно отгледаха 30 малки.

Гнездова колония в ЗМ "Калимок-Бръшлен", © Свилен Чешмеджиев

Гнездова колония в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, © Свилен Чешмеджиев

Много сме щастливи, че пеликаните са си харесали и заели новата наколна дървена платформа, която изградихме за тях преди три месеца в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Това наистина е голям природозащитен успех с оглед на изкючително лошата за птиците минала година, когато популацията на този величествен вид на Балканите намаля с около 40% само за няколко месеца, заради голямата смъртност, причинена от високопатогенен щам на птичи грип, който беше регистриран в огнища в Гърция, Румъния, Албания и Черна гора. Всяко новосформирано гнездовище е стъпка напред към опазването и осигуряване на бъдещето на къдроглавите пеликани.“, споделя Свилен Чешмеджиев от БДЗП.

Гнездовата колония в ЗМ "Калимок-Бръшлен", © Свилен Чешмеджиев

Гнездовата колония в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, © Свилен Чешмеджиев

Успешно стартира и сезонът за къдроглавите пеликани в езерото Сребърна. По време на редовния мониторинг през месец януари, извършван от БДЗП, екипът ни наблюдава около 50 възрастни птици по платформите.

Следващите седмици и месеци ще продължим да следим ситуацията с гнездовите колонии на къдроглавите пеликани в България, като се надяваме да имат един много успешен размножителен сезон.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.