Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Колонията в защитена местност „Калимок – Бръшленпрез януари, © Свилен Чешмеджиев

За седма поредна година стартира гнездовият период за къдроглавите пеликани в Природен парк „Персина“. В средата на февруари, по време на редовния мониторинг на блатата на остров Персин, екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на Природен парк „Персина“ установи, че пеликаните са заели всичките наколни дървени платформи, изградени за тях – две в блато Песчина и една в Мъртво блато на остров Персин. Тогава експертите наблюдаваха около 120 възрастни птици, които активно подготвяха гнезда си.

Къдроглав пеликан

Колонията в блато „Песчина“, © Свилен Чешмеджиев

За съжаление, поради отрицателните температури и студеното време през март, пеликаните изоставиха едната платформа в блато Песчина и платформата в Мъртво блато. Освен това заради ниското ниво на река Дунав, в блатата все още не е навлязла вода, което оказва негативно влияние за всички водолюбиви видове птици, обитаващи тези влажни зони. Това е причината колонията на големите корморани в Мъртво блато отново да се е преместила на малък безименен румънски остров, който се намира северно от остров Персин. По време на мониторинга на 14 март екипът ни наблюдава само 50 възрастни къдроглави пеликана, които са заели голямата източна платформа в блато Песчина. Към момента птиците активно копулират и оформят своите гнезда.

Блато Песчина

Блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

Времето през февруари беше необичайно топло, което от своя страна стимулира пеликаните да започнат с размножителния период. Рязкото застудяване в началото на март обаче, ги е накарало на напуснат блатата. Надяваме се, че със затоплянето на времето и повишаването на нивото на река Дунав, пеликаните ще се завърнат и ще заемат отново всичките наколни дървени платформи на остров Персин.“ споделя Свилен Чешмеджиев от БДЗП.

Изключително добри са новините за гнездящите къдроглави пеликани в Защитена местност „Калимок – Бръшлен“. Още в средата на месец януари се появи първата група от 14 възрастни птици, които заеха наколната дървена платформа. На 19 февруари част от птиците вече бяха снесли първите си яйца. По време на редовния мониторинг на местността, извършван от БДЗП, на 16 март бяха установени общо 29 гнездящи двойки, които в момента мътят своите яйца. Това е абсолютен рекорд за района! Припомняме ви, че през миналата година 3 двойки успешно отгледаха 4 малки. За съжаление и тук във влажната зона няма вода, заради ниското ниво на река Дунав.

Колонията в Защитена местност „Калимок – Бръшлен“

Колонията в Защитена местност „Калимок – Бръшлен“, 16.03.2022, © Свилен Чешмеджиев

Успешно стартира и сезонът за къдроглавите пеликани в езерото Сребърна. По време на редовния мониторинг в средата на месец февруари, извършван от БДЗП, екипът ни наблюдава близо 70 възрастни птици около платформите.

Езерото Сребърна

Езерото Сребърна, 19.02.2022, © Свилен Чешмеджиев

Следващите седмици и месеци ще продължим да следим ситуацията с гнездовите колонии на къдроглавите пеликани в България, като се надяваме да имат един много успешен размножителен сезон.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.