Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

За шеста поредна година успешно стартира гнездовият период за къдроглавите пеликани в Природен парк „Персина“. В началото на февруари, по време на редовния мониторинг на блатата на остров Персин, екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на Природен парк „Персина“ установи, че за първи път пеликаните са заели всичките наколни дървени платформи, изградени за тях – 2 в блато Песчина и 1 в Мъртво блато.

Към момента пеликаните активно копулират и оформят своите гнезда върху платформите. Екипът ни преброи близо 70 птици в двете гнездови колонии в Поддържан резерват „Персински блата“.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Успешно стартира и сезонът за къдроглавите пеликани в езерото Сребърна. По време на редовния мониторинг в средата на февруари, извършван от БДЗП, екипът ни наблюдава 108 птици около платформите.

 

© Михаил Илиев

© Михаил Илиев

Следващите седмици и месеци ще продължим с редовния мониторинг на гнездовите колонии на къдроглавия пеликан в България, като се надяваме да имат един много успешен размножителен сезон.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев